Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 11 và 11 tháng năm 2020 được duy trì ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay tăng giá thuốc đột biến.

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 10/2020 của Tổ Thị trường trong nước – Bộ Công thương)

đánh đề onlineVề cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 10 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Trong tháng 10, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 230 triệu USD, 10 tháng ước đạt 2.340 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 300 triệu USD, 10 tháng đạt 2.720 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 23 triệu USD, 10 tháng đạt 23 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 553 triệu USD, 10 tháng  đạt 4.594,2 triệu USD.

đánh đề onlineDự báo xu hướng biện động thị trường dược phẩm tháng 11: Giá thuốc trên thị trường tháng 11 năm 2020 vẫn tiếp tục được duy trì bình ổn, đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác điều trị, không để xảy ra tăng giá đồng loạt, đột biến./.

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 8 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Trong tháng 8, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 200 triệu USD, 8 tháng đầu năm ước đạt 1.900 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 240 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 24 triệu USD, ước 8 tháng đầu năm đạt 296 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 450 triệu USD, ước 8 tháng đầu năm đạt 4.005 triệu USD.

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 7/2020 của Tổ Thị trường trong nước –Bộ Công thương)

đánh đề onlineVề cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 7 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

đánh đề onlineTheo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: trong tháng 7, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 250 triệu USD, 7 tháng đầu năm ước đạt 1.680 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 270 triệu USD, 7 tháng đầu năm ước đạt 2.038 triệu tấn; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 27 triệu USD, ước 7 tháng đầu năm đạt 274 triệu USD; tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 550 triệu USD, ước 7 tháng đầu năm đạt 3.562 triệu USD.

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 6/2020 của Tổ Thị trường trong nước – Bộ Công thương)

Theo báo cảo của tổ điều hành thị trường trong nước. 

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 5 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm đủ thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

đánh đề onlineCùng với các giải pháp đã thực hiện từ đầu dịch, tháng 5/2020, bộ y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp tục có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị theo diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.

đánh đề online   Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại có thay đổi nhưng không nhiều. Một số mặt hàng có điều chỉnh tăng hoặc giảm nhẹ.

đánh đề online     Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung tương đối ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều có điều chỉnh giá (có tăng giá và có cả giảm giá) nhưng số lượng mặt hàng tăng hoặc giảm giá không nhiều và tỷ lệ tăng giá không đột biến.

đánh đề online     Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều không điều chỉnh nhiều. Tỷ lệ tăng giá trung bình giảm so với tháng 12/2011.

Trong tháng qua, các mặt hàng thuốc nội nhìn chung giá ổn định. Qua khảo sát 8953 lượt mặt hàng có 25 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,28% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 5,5%, có 23 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,26% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 5.3%. 

đánh đề onlineCác mặt hàng thuốc nhập ngoại nhìn chung ổn định. Qua khảo sát 8953 lượt mặt hàng có 37 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0.41% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,8%, có 18 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,20% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 4.6%